Wikia

Wiki Minaj

The Kyle and Jackie O Show

930pages on
this wiki
Comments0

The Kyle and Jackie O Show is an Australian radio show broadcast from Sydney.

Nicki Minaj On Kyle and Jackie O11:28

Nicki Minaj On Kyle and Jackie O

Around Wikia's network

Random Wiki