Wikia

Wiki Minaj

The Ellen DeGeneres Show/2014-12-15

< The Ellen DeGeneres Show

930pages on
this wiki
Comments0

Nicki went on Ellen to promoted her third studio album, The Pinkprint.

Nicki Minaj Performs 'Bed of Lies'03:54

Nicki Minaj Performs 'Bed of Lies'

Nicki Minaj on Starting a Family01:11

Nicki Minaj on Starting a Family

The Ellen DeGeneres Show 2014 Nicki Minaj Mocks Kim Kardashian Again01:18

The Ellen DeGeneres Show 2014 Nicki Minaj Mocks Kim Kardashian Again

Ellen Scares Nicki Minaj03:27

Ellen Scares Nicki Minaj

Around Wikia's network

Random Wiki