Wikia

Wiki Minaj

Nylon photo shoot

930pages on
this wiki
Comments3

The Nylon photo shoot is a set of promotional photos of Nicki Minaj taken in 2010 for Nylon Magazine.

Behind the shootEdit

NYLON TV NICKI MINAJ01:10

NYLON TV NICKI MINAJ
GalleryEdit

Around Wikia's network

Random Wiki