Wikia

Wiki Minaj

Minaj et Trois

930pages on
this wiki
Comments0
No cover
SAS
Features Nicki Minaj
Released 2007
Length 3:47

"Minaj et Trois" is a song by SAS featuring Nicki Minaj.

Around Wikia's network

Random Wiki